Erikshjälpen, Sverige

Erikshjälpen er en svensk barnerettighetsorganisasjon som ut fra FNs barnekonvensjon kjemper for at barn som lever i fattigdom og en utsatt situasjon skal få et bedre liv, både i dag og i fremtiden. Arbeidet finnes i 18 land, med fokus på barns rett til utdanning, helse, trygghet og beskyttelse.

Eriksjhälpen ble startet av et barn, og barna og deres familier involveres og er selv med og forandrer sin hverdag, nå og fremover. Erikshjälpen er også en second hand-bevegelse med et 60-talls butikker i Sverige som gir inntekt til arbeidet. I butikken får mennesker utenfor det ordinære arbeidsmarkedet mulighet til å jobbe. Mer enn 2000 frivillige engasjerer seg i virksomheten som også bidrar til et bedre miljø.

Kavlifondet støtter Erikshjälpens med midler til et prosjekt som skal forebygge utenforskap i Helsingborg i 2019-2021.

Mer om dette prosjektet