29. april 2019

Fortsatt støtte til Ung Cancer Sverige og stipendstøtteordning for kreftrammet ungdom

Svenske Ung Cancer er tildelt ny støtte fra Kavlifondet til sin stipendordning for unge kreftrammede.

Ung Cancer støtter unge voksne kreftberørte i Sverige ved å spre informasjon, skape møteplasser, og å bidra med økonomisk og personlig støtte gjennom en egen stipendordning.

Les mer: Ingen skal kjempe alene

 Ung Cancer er en viktig støttespiller og møteplass for mange unge kreftrammede og deres pårørende i Sverige. Foto: Ung Cancer

– Våre medlemmer og vi er så uhørt glade for at Kavlifondet fortsetter å støtte den viktige stipendvirksomheten vår, sier generalsekretær i Ung Cancer, Emma Tonnes.
Stipendordningen er for unge voksne kreftrammede i alderen 16-30 år, som er medlemmer av Ung Cancer. De kan søke ordningen om støtte til grunnleggende utgifter som husleie, mat og medisiner. De kan også søke om støtte til rehabiliteringstiltak, hjelpemidler og samtalestøtte som ikke støttes av det offentlige hjelpeapparatet.

– Behovet for en ekstra mulighet til støtte er stort i denne målgruppen, sier Emma Tonnes.
– Velferdssystemet og det svenske samfunnet tilbyr ikke tilstrekkelig støtte etter krisen som en kreftbeskjed innebærer.
Emma Tonnes viser til at unge ofte ikke har rukket å skaffe seg en skjermet inntekt fra fast jobb når de blir syke. Mange står til slutt uten mulighet til å dekke grunnleggende utgifter i hverdag og velferd selv.

– Det er dessuten dyrere å være syk enn frisk, påpeker hun.
Kavlifondet har tidligere støttet Ung Cancers stipendvirksomhet med 1,5 millioner kroner. 300 unge voksne har i denne perioden fått støtte til å komme seg gjennom hverdagen gjennom stipendstøtteordningen.

– VI er glade for at Kavlifondet vil hjelpe ytterligere flere hundre unge som trenger det mest i en fryktelig tøff periode i livet, sier Emma Tonnes.
Kavlifondet støtter Ung Cancers stipendordning med NOK 1,5 millioner kroner i 2019 og 2020.

Generalsekretær Emma Tonnes, daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen og medlemsansvarlig i Ung Cancer, Erik Fransson etter prosjektstatusmøte i Stockholm høsten 2018. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

BAKGRUNN

• Ung Cancer i Sverige er en ideell, landsdekkende medlemsorganisasjon for kreftberørte unge voksne i Sverige.

• Over 4000 medlemmer i alderen 16-34 år.

• Driver ulike aktiviteter, holdnings- og informasjonskampanjer, og hjelpetiltak for sine medlemmer.

• Kjent i Sverige for sine kampanjer og salg av armbånd med slagordet «fuck cancer».

• Ung Cancer ble etablert i 2010 av Julia Mjørnstedt som selv hadde gjennomgått kreftbehandling.

• Ung Cancer arbeider også langsiktig for å få endret svensk lovgiving slik at unge kreftrammede får et bedre støttetilbud av det offentlige.

Les mer: Ung Cancers hjemmeside

Salg av t-skjorter og armbånd med «Fuck Cancer» påtrykt er en viktig inntektskilde for Ung Cancer. Foto: Ung Cancer