28. november 2019

Debattreningskurs for ungdom til flere skoler i Sør-Afrika!

Tore's Foundation i Sør-Afrika arrangerer debattreningskurs ved stadig flere skoler i og rundt Cape Town. Kavlifondet utvider nå støtten til programmet med 440.000 kroner.

Tekst: Henriette Lilleaker Olsen

– Min erfaring med Tore’s Foundation har vært fantastisk! Alle de forskjellige tingene jeg har lært, kunnskap jeg har fått og venner jeg har møtt. Dette ville ikke vært mulig hvis jeg hadde hoppet over introduksjonskurset da de kom på besøk til skolen vår, forteller Arnaud Adams, elev ved Sibelius videregående skole i Sør-Afrika.

Arnaud Adams mener at han fremdeles hadde vært en sjenert gutt uten fremtidshåp hadde det ikke vært for Tore’s Foundation og deres kurs. 

Tore’s Foundation mottok støtte fra Kavlifondet for første gang i 2017.

Tore Eikeland ble drept i terrorangrepet på Utøya. Hans familie har opprettet stiftelsen i hans navn som viderefører hans internasjonale engasjement for ungdom og demokrati.

Les mer: 2,5 millioner til Tore’s Foundation

Tore’s Foundation har som mål å inspirere barn og ungdom til å bli samfunnsengasjerte borgere. Gjennom diskusjon og debattreningskurs rundt aktuelle temaer vil de gi ungdom kunnskap og selvtillit til å fullføre utdanning og bli aktive medlemmer i lokalsamfunnet de bor i.

Tilbakemeldinger fra elever som har deltatt på debattreningskursene er utelukkende positive.

Debattreningskurset sprer seg

Tore’s Foundation arrangerer nå debattreningskurs på 22 skoler i og rundt Cape Town. Enda flere skoler har etterspurt kurset.

– Et av våre hovedmål er å nå ut til 35 skoler ved utgangen av 2020, forteller daglig leder, In’aam Kesner

– Jeg har lært at gode kommunikasjonsferdigheter hjelper meg med å kommunisere med ulike typer mennesker som jeg møter hver dag, sier Hulda Kakala, elev ved South Peninsula videregående skole.

Hulda Kakala er en av elevene som har fulgt programmet i to år. 

– Jeg har også lært å ha gode lytteferdigheter som kommer godt med når jeg må svare på spørsmål på skolen. Gjennom ulike workshops har jeg lært mye om meg selv. Jeg har blitt myndiggjort som ung kvinne. Dette gir meg selvtillit og jeg klarer nå også å snakke foran større forsamlinger.

Les mer: Demokratisk debatt

Verdifullt arbeid

Ricardo Van Der Merwe er leder for utdanningsprogrammet i Tore’s Foundation.

– Jeg har alltid ønsket at arbeidet mitt faktisk skal bety noe for andre mennesker. Nå har jeg en verdifull jobb som fremmer den endringen jeg ønsker å se i verden, sier Van Der Merwe.

Til nå har han hjulpet over 26 av våre elever med å få praktikantstillinger og arbeidstrening i og rundt Cape Town.

– Dette ser jeg på som en milepæl, gitt statistikken på arbeidsledighet i Sør-Afrika, sier han.

– Jeg sikter mot å sikre at vi forbereder elevene våre slik at de i gjengjeld kan være i stand til å ta egne valg, og forfølge ambisjonene sine gjennom studier. For meg er dette det eneste som gjelder, avslutter Van Der Merwe.

Viktig praktikantmulighet

Gjennom praktikantstillingene får elevene muligheten til å utvikle både selvtillit og egenskaper som kreves for å søke seg inn på både høyere utdanning eller til deres første jobb.

– Det er veldig vanskelig å få gode praktikantstillinger, så elevene har en fordel ved å kunne få dette gjennom oss, forteller In’aam Kesner.

Bhongolwethu Sonti (ryggen til) på samling med elever som deltar i programmet. 

Også Bhongolwethu Sonti, programansvarlig i Tore’s Foundation, er fornøyd med jobben sin.

– Det er det mest givende jeg har gjort i hele mitt liv så langt. Jeg har muligheten til å se direkte hvilken påvirkning vi kan ha, ikke bare for elevene, men for deres nettverk og samfunnet rundt, forteller han.

Kavlifondet har nå videreført støtteavtalen med Tore’s Foundation med 440.000 kroner.

– Med støtten skal vi fortsette arbeidet vårt med å bidra til demokratiutvikling og bygge ungdommens kompetanse på demokratisk politisk arbeid ved å utvide både vårt nyoppstartede alumniprogram og debattkonkurransene våre på tvers av skolene, sier Sonti.

Les mer på vår samleside om Tore’s Foundation

Alle foto: Tore’s Foundation