16. august 2020

Klart for Impact Challenge 2020: «Psykisk helse og de vi ikke når»

Mye psykisk helsearbeid fungerer veldig godt. Allikevel opplever mange at de faller mellom stoler. Hva gjør vi med de vi ikke når? Hvordan kan vi nå ut til mennesker som ikke selv oppsøker hjelp i tide? Dette er temaet for Impact Challenge høsten 2020, med oppstart i digitalt format som er åpent for alle.

I samarbeid med Kavlifondet arrangerer Impact Hub Bergen Impact Challenge, et innovasjonsprogram med mål om å generere nye, realiserbare løsninger på presserende samfunnsutfordringer.

Impact Challenge benytter innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy for å arbeide frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best.

Årets program fokuserer på psykisk helse under tittelen “De vi ikke når” for å belyse hvilke barrierer og utfordringer vi må løse både på systemnivå og individnivå for å skape enda bedre tjenester og nå ut til flere.

Les mer: Kavlifondet med på Impact Challenge om psykisk helse

Innsikt, idéutvikling og inkubasjon

Innovasjonsprogrammet er delt opp i tre faser: Innsikt, Ideutvikling og Inkubasjon.

  • Første fase, «Innsikt», gir gjennom tre dypdykk innsikt i ulike perspektiver fra brukere, helsefaglige, pårørende, frivillige og ledere som presenterer utfordringer som må løses i feltet.
  • Programmets andre fase, «Ideutvikling», inviterer til «Levende bibliotek», et format lånt fra frivillig sektor der et utvalg mennesker med ulik bakgrunn stiller seg til disposisjon som kveldens ‘bøker’ som deltakerne kan få ‘lese’. Ved neste arrangement samles deltakerne til “Innovasjonscamp”, en inspirerende helg der de arbeider i tverrfaglige grupper og utvikler løsninger på ulike problemstillinger innen psykisk helsefeltet.
  • I tredje og siste fase, Inkubasjon, får utvalgte gründerteam oppstartshjelp gjennom mentorstøtte, kurs, diverse tjenester og arbeidsplass for å se om ideene kan bli til realiserbare og varige initiativ.
Silje Grastveit holder foredrag under Impact Challenge 2019.

Digitalt format som følge av koronapandemien

På grunn av pandemien måtte Impact Hub-teamet gjøre første fase av høstens program om til digitalt format.

Silje Grastveit, gründer av Impact Hub og programleder bak Impact Challenge, ser dette som en positiv utvikling som gjør det mulig å spre innsikt og åpenhet rundt viktige tema til langt flere interesserte.

– I møte med pandemien ble sosial distanse en utfordring for oss alle. Strammere rammer er ikke bare en begrensning, det kan også gjøre mennesker mer kreative, påpeker hun.

– En finner nye løsninger innenfor den nye realiteten en plutselig befinner seg i. Digitale løsninger som tilgjengeliggjør tjenester på nye måter og som gjør det mulig å nå ut til mange flere, ble svaret for mange denne tiden.

Les om og lytt til podkasten Tech, håp & kjærlighet med Silje Grastveit her!

Programdatoene er:

Fase 1 – INNSIKT

Dypdykk 1: Voksne med psykiske utfordringer – 19 august 2020 kl. 18:00 – 20:30
Dypdykk 2: Voksne, rus og avhengighet – 02 september 2020, kl. 18 – 20:30
Dypdykk 3: Barn og unge med psykiske vansker og/eller rus utfordringer – 16 september 2020, kl 18 – 20:30

Se promofilmene for Impact Challenge her 

Samtlige tre dypdykk/sesjoner vil bli streamet som Zoom-konferanse. Alle som ønsker å bli med på foredragene kan registrere seg på linken over, uavhengig om de vil delta i hele Impact Challenge-programmet eller ikke.

Fase 2 – IDEUTVIKLING

Levende bibliotek: 30 september 2020, kl. 17:00 – 21:00
Innovasjonscamp: 16 – 18 oktober 2020 (hele helgen)

Avhengig av hvordan koronasituasjonen utvikler seg, vil disse to arrangementene enten avholdes fysisk hos Impact Hub, eller som digital versjon.

Fase 3 – INKUBASJON

Starter vinteren 2020-21. Gründere i tidlig fase eller som trenger støtte på veien for videreutvikling, implementering og skalering kan allerede nå melde sin interesse her.

Et begrenset antall gründerteam vil bli tatt opp til inkubasjonsprogrammet.

Programmet er i regi av Impact Hub og i samarbeid med Kavlifondet, Sparebanken Vest, Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune.

For mer informasjon, sjekk ut impactchallenge.no eller ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål: bergen.hosts@impacthub.net

Kavlifondets samleside om Impact Hub Bergen

Silje Grastveit er grunnlegger og daglig leder av Impact Hub Bergen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet