30. juni 2022

– Skal bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer

– Kavlifondets tildelinger skal bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen. I stiftelsens tildelingsstrategi står barn og unges psykiske helse sammen med klima og miljø øverst på agendaen.

Stiftelsesvedtektene fastslår at Kavlifondet skal støtte humanitært arbeid, forskning og kultur. I tillegg tildeles midlene i henhold til styrets vedtatte tildelingsstrategi, som revideres og fornyes med jevne mellomrom.

– Slik vil vi sikre at Kavlifondets midler gjør mest mulig nytte for seg, og at vi til enhver tid bidrar til å løse aktuelle samfunnsutfordringer, sier Iversen.

Barn og unges psykiske helse

To områder har hovedprioritet i Kavlifondets tildelingsstrategi:

– Vi viderefører og styrker de siste års satsing på tiltak for barn og unges psykiske helse. Det var aktuelt lenge før pandemien, men har blitt enda viktigere nå, sier leder for strategi og utvikling i Kavlifondet, Rune Mørland.

– Det er helt grunnleggende at barn og unge har det bra, opplever trivsel og trygghet og får utvikle egne ferdigheter.

Kavlifondet bidrar gjennom støtte særlig til prosjekter som fremmer inkludering, livsmestring og utdanning.

– Med utdanning og tro på seg selv kan barn og unge både bli en ressurs i eget liv og finne sin plass i fellesskapet. Det er en investering for barna selv og for vår felles fremtid, slår Mørland fast.

Ansvarlig forbruk og produksjon

I tillegg prioriterer Kavlifondet å finne flere prosjekter som støtter opp under FNs bærekraftsmål 12 for ansvarlig forbruk og produksjon, og 13 for å stoppe klimaendringene.

– Som eier av et matvarekonsern har Kavlifondet et spesielt ansvar og potensial for å bidra til bærekraftige løsninger innen forbruk og produksjon. Vi ser etter innovative tiltak for omfordeling, behandling og gjenbruk av ressurser, sier leder for analyse og rapportering i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

I 2021 fikk Kavlifondet flere nye samarbeidspartnere som bidrar til de to prioriterte bærekraftsmålene.

– Nå ser vi frem til å finne enda flere som kan bidra til å løse disse utfordringene, sier Sundsby.

Storbritannia og Sverige i fokus

Et annet viktig mål i strategien er å øke antall prosjekter som får støtte i Storbritannia og Sverige.

– Vi arbeider stadig med å utvikle oss og vårt tildelingsarbeid, og er fornøyde med økningen i antall prosjekter i Sverige og Storbritannia i året som gikk. Kavlifondets selskaper i disse to landene bidrar betydelig til overskuddet som stiftelsen hvert år kan dele ut til gode formål. Det er en glede å kunne dele overskuddet med forbrukere og samfunn også i disse to landene, sier Inger Elise Iversen.


KULTUR OG INKLUDERING
Kavlifondet støtter gjerne prosjekter hvor kulturaktiviteter er et verktøy for å oppnå inkludering og styrking av psykisk helse for barn og unge. (Foto: Kulturhjerte)

Finner prosjekter selv

Med unntak av helseforskningsprogrammet for barn og unges psykiske helse, har Kavlifondet ingen utlysning av midler. Kavlifondets administrasjon finner potensielle prosjekter gjennom oppsøkende virksomhet og research.

– Vi innhenter også råd og ekspertise fra eksterne fagmiljøer, sier Iversen.

Aktuelle prosjekter inviteres til å sende inn en søknad, som basert på administrasjonens innstilling behandles og besluttes av Kavlifondets styre.

Satsing over tid

Prognosene viser at Kavlifondet vil kunne dele ut rundt 100 millioner kroner årlig de neste tre årene.

– Det er midler som vil kunne gjøre en forskjell både i enkeltmenneskers liv og i samfunnet. Men det betinger at vi bruker dem godt, sier Iversen, og understreker viktigheten av en tydelig, faglig forankret tildelingsstrategi.

– Det er mange samfunnsnyttige formål som trenger støtte. For å bidra til langsiktige, positive endringer, må vi arbeide strategisk og satse på utvalgte områder over tid.

Artikkelen er hentet fra Kavlifondets årsrapport for 2021. I den kan du også lese mer om alle prosjektene som mottok støtte i fjor. 

TOPPFOTO:
GUTTAS CAMPUS NORD:
Kavlifondet tildelte tre millioner kroner til etablering av Guttas Campus Nord i 2021. Midlene skal fordeles over tre år. Her fra pressemøte med Guttas Campus, Harstad kommunes ordfører Kari-Anne Opsal og andre lokale samarbeidspartnere i mars 2022. (Foto: Tomas Rolland/UiT Norges Arktiske Universitet)