23. oktober 2022

250 000 kroner fra Kavli til TV-aksjonen for Leger Uten Grenser

Kavlifondet gir 250 000 kroner til årets NRK TV-aksjonen. Midlene går til Leger Uten Grenser og søsterorganisasjonen DNDi, og deres arbeid med å gi livreddende helsehjelp og forebygge sykdommer i fire land med mangelfulle helsetjenester.

En stolt fabrikksjef ved Kavli på Midttun i Bergen, Linda Kidøy Pedersen, fikk onsdag æren av å overrekke gavesjekken til TV-aksjonen Vestland på vegne av alle i Kavli og Kavlifondet.

– For oss i Kavli er det veldig inspirerende at hver dag på jobb, er et bidrag til å skape mest mulig overskudd til gode formål som årets TV-aksjon for Leger uten Grenser, sier Pedersen, med henvisning til at Kavli, gjennom eieren Kavlifondet, deler ut hele sitt overskudd til gode formål.

Hun syns det er kjekt å tenke på at verdier skapt ved smøreostfabrikken på Midttun og i fire andre land hvor Kavli har matproduksjon, nå skal ut i verden og bli til helsehjelp og vaksineforskning gjennom Leger Uten Grenser og DNDi.

– Dette gjør det å gå på jobb i Kavli til noe større enn oss selv, sier hun.

De ansatte ved smøreostfabrikken på Midttun har de siste årene hatt flere samarbeid med TV-aksjonen for å mobilisere bøssebærere og skape oppmerksomhet rundt aksjonen, i tillegg til gaven fra Kavlifondet.

GAVESJEKK: F. v. daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, fylkesleder i TV-aksjonen Vestland, Marte Eggum og fabrikksjef ved Kavli Norge i Bergen, Linda Kidøy-Pedersen på TV-aksjonens næringslivsdugnad i Bergen onsdag denne uken. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Imponert over Leger Uten Grensers drift

Som mange andre er Linda stor fan av TV-aksjonen. Hun har også et spesielt forhold til Leger Uten Grenser.

For noen år siden arbeidet hun en periode i GC Rieber Compact, som produserer mat til nødhjelp i humanitære kriser.

– Leger Uten Grenser var blant de største kundene våre, forteller Kidøy Pedersen, som lot seg imponere av den humanitære organisasjonen.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk og erfarte blant annet at de er veldig sterke på økonomistyring. De er nøkterne og driver forsvarlig. Det er inspirerende og noe vi i Kavli også er veldig opptatt av, for å sikre at så mye som mulig av det vi gjør går til gode formål, sier hun.

– Like inspirerende hvert år

Kavlifondet har hvert år de siste årene bidratt med betydelige beløp til TV-aksjonen. Fordi stiftelsens hovedkontor ligger på Kavli på Midttun i Bergen, gis midlene via TV-aksjonen Vestland.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med den dyktige og engasjerte gjengen i TV-aksjonen Vestland i disse årene. Det er like inspirerende hvert år, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er med stor glede at vi igjen kan bidra til årets NRK TV-aksjonen. Vi er stolte av det mangeårige samarbeidet med denne fantastiske, nasjonale dugnaden.

Årets TV-aksjon har fått navnet “Sammen redder vi liv”. Med midlene skal Leger Uten Grenser gi mennesker livreddende helsehjelp og forebygge sykdommer i land hvor det er dårlig tilgang til gode helsetjenester.

– Leger Uten Grensers arbeid er viktigere enn noen gang før. De når ut til de som trenger det aller mest. Kavlifondet mener at det er viktig å løfte blikket utover i verden i dag. Skal vi nå FNs bærekraftsmål, må vi være med og bidra også der utfordringene er størst. Derfor støtter vi årets TV-aksjon, sier Inger Elise Iversen.

– Vi oppfordrer alle som kan, til å bli med og gi etter evne. Og uansett, ta vel i mot bøssebærerne! De fortjener en varm velkomst for innsatsen, enten du har tenkt å gi eller ikke.

Kavlifondet har også tidligere støtte Leger Uten Grensers arbeid. I 2015 delte stiftelsen ut én million kroner til utvikling av en ny, effektiv og billig vaksine mot rotavirus.

Rotavirus gir akutt tarminfeksjon med oppkast og diaré, og ofte medfølgende dehydrering. Vaksinen ble godkjent av Verdens Helseorganisasjon i 2018, og beskytter i dag mange barn i fattige land mot det dødelige viruset.

Kavli og TV-aksjonen

Den største enkeltdonasjonen til TV-aksjonen ble gjort i 2013, med NOK 1 million til Nasjonalforeningen for folkehelsen. De siste fem årene har Kavlifondet bidratt til TV-aksjonen med totalt 1 950 millioner kroner av overskuddet fra Kavli. 

 • 2022: NOK 250 000 til Leger Uten Grenser/DNDi – bekjempelse/forebygging av epidemier og helsehjelp til mennesker med kjente og ukjente sykdommer i områder uten tilgang til nødvendige helsetjenester
 • 2021: NOK 500 000 til Plan Norge – bekjempelse av barneekteskap
 • 2020: NOK 300 000 til WWF – stanse forsøpling av verdens hav
 • 2019: NOK 200 000 til Care Norge – styrking av kvinners rettigheter gjennom /jobb og utdanning
 • 2018: NOK 500 000 til Kirkens Bymisjon – tiltak for et varmere samfunn, blant annet Veiviser-prosjektet som skaper møteplasser og integrering
 • 2017: NOK 200 000 til Unicef – utdanning for barn i krigsområder

De ansatte ved smøreostfabrikken til Kavli Norge i Bergen har i tillegg bidratt gjennom mobilisering av ansatte som bøssebærere, og i egne næringslivssamarbeid mellom Kavli og TV-aksjonen Vestland. Sist gang i fjor med samarbeidet om kampanjen “Girls takeover”.

STØTTER TV-AKSJONEN: Kavli-medarbeidere ved smøreostfabrikken i Bergen har mobilisert internt for å rekruttere bøssebærere til TV-aksjonen. Foto: Kavli Norge

Fakta om NRK TV-aksjonen

 • Har vært gjennomført årlig siden 1974.
 • Verdens største, målt i innsamlede midler per person og antall frivillige.
 • I år går TV-aksjonen NRK av stabelen 23. oktober.
 • TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og Drugs For Neglected Diseases Initiative (DNDi) sitt arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.
 • Midlene skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.
 • I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.
 • DNDi er en selvstendig organisasjon som jobber for å utvikle trygge, billige og effektive medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper.
 • DNDi ble opprettet med deler av prispengene da Da Leger Uten Grenser fikk Nobels fredspris i 1999