Protecting children in a digital world

Norway’s Barnevakten (Kids and Media) organisation has acquired a global reach with backing from the Kavli Trust. It is now a big operation with various web-based activities in the USA, the UK, Australia and Denmark as well as at home. Barnevakten has devoted 11 years to supporting parents in giving guidance to their children on

Den digitale barnevakten

Barnevakten har i 11 år bistått foreldre i å veilede barn til positiv bruk av digitale medier. Organisasjonen har fra starten jobbet ut i fra Barnekonvensjonen til FN som sier at barn har rett på tilgang til medier – og krav på beskyttelse mot informasjon som kan være skadelig. I 2010 fikk Barnevakten støtte fra