Forsker på bedre livskvalitet og helse for demente

Trivselen øker for demensrammede som driver med ting de liker, og bedre trivsel gir bedre helse. Noen-gründer Heidi Wang er prosjektleder for et forskningsprosjekt som skal se nærmere på denne sammenhengen.  

Bygger landsdekkende tilbud for personer med demens

Kavlifondet støtter den private helserelaterte bedriften Noen AS i å bygge en landsomfattende abonnementstjeneste for personer som lider av demens. I tillegg gir Fondet midler til å utvikle et databasert verktøy til bruk for å hjelpe personer med demens og støtte deres pårørende.