Skoleeventyr i Vest Afrika: Tilbake til fremtiden – på ni måneder

Speed School er en gratis intensivutdanning for barn mellom åtte og tolv år, som av ulike årsaker har gått glipp av skolegang i Burkina Faso, Mali og Niger. Målet med Speed School er å hjelpe barna tilbake til skolebenken, slik at de etter ett års utdanning kan overføres til en formell grunnskole i nærheten av

Kavlifondet på offensiven

Reidar Lorentzen har sittet i styret i Kavlifondet siden 2000. I løpet av disse årene har han vært med på å støtte en rekke allmennyttige formål i inn- og utland. Nå ønsker han å inspirere andre til å ta et større samfunnsansvar gjennom å vise hvordan Kavlifondet arbeider.