4. september 2018

Ny avtale skal redde flere nyfødte i Mali

Opplæring av jordmødre og studenter i metoden «Helping Babies Breathe» har gitt svært gode resultater i Mali. Nå skal en ny samarbeidsavtale mellom NorSahel og Kavlifondet sikre at enda flere nyfødte liv kan reddes.

Til nå har 1000 jordmødre og jordmorstudenter i Mali fått opplæring av NorSahel i metoden «Helping Babies Breathe» (HBB). Metoden var allerede innført i et sekstitalls land, men ikke i Mali da NorSahel startet arbeidet der i 2015, med støtte fra Kavlifondet.

– Støtten fra Kavlifondet var selve startskuddet for prosjektet i Mali, sier Hølje Haugsjå, programansvarlig i NorSahel.

Med den nye støtten fra Kavlifondet vil NorSahel trappe opp innsatsen inn mot både jordmødrer og jordmorstudentar.

Tilrettelagt opplæring av jordmødre og jordmorstudenter er nøkkelen til bedre nyfødthelse. Foto: Hølje Haugsjå/NorSahel

Høy spedbarnsdødelighet

Mali har i flere år vært rammet av politisk uro, lovløshet og interne konflikter. Ekstreme grupper destabiliserer landet, særlig i nord.
– Mange maliere er usikre på fremtiden, sier Hølje Haugsjå.
Fattigdom, dårlig infrastruktur, mangel på helsetjenester og dårlig sikkerhet gjør at Mali har en av de høyeste nivåene av spedbarnsdødelighet i verden. Mange nyfødte dør i løpet av det første minuttet etter fødselen.


En velskapt, frisk baby på en fødestue i Mali. Flere barn kan reddes med enkel teknologi og opplæring. Foto: Ragnar Hatlø/NorSahel

Utstyr utviklet av norske Lærdal Global Health

HBB-metoden går ut på å gi pustehjelp til barnet rett etter fødsel med en mekanisk bag og maske. Utstyret som brukes i metoden er utviklet av norske Laerdal Global Health i Stavanger, og laget spesielt for bruk i områder med lite utviklet helsestrukturer og uten tilgang til strøm.

I 2017 var NorSahel, med støtte fra Kavlifondet, den første organisasjon som innførte HBB 2 til Mali. HBB2 er en videreutvikling av metoden, med to innovative, digitale løsninger som skal støtte oppunder arbeidet med opplæring av fødselshjelperne.

Opplæringsvideoer og app

Det ene nye løsningen er opplæringsvideoer for helsepersonell som NorSahel har utviklet med støtte fra Kavlifondet. Filmene er spesielt utviklet for helseklinikker på landsbygda. De er utarbeidet på lokalspråket bambara, og filmet i autentiske omgivelser på en lokal fødestue.

Filmene inneholder også undervisning om hygiene og andre forhold på fødestuen rundt fødsler.

Den andre nye, digitale løsningen fra NorSahel er appen «HBB App». En prototype er allerede utviklet og arbeidet med pilottesting er i gang.
– I dette arbeidet vil vi samarbeide med Laerdal Global Health og Stavanger Universitetssykehus, sier Haugsjå.

Opplæring i HBB ved Sananfare helsesenter i Kati i Mali. Foto: Hølje Haugsjå/NorSahel

Jobber ved jordmorskolene

NorSahel har arbeidet målbevisst for å få inngang på studiesteder som lærer opp jordmødre og fødselshjelpere.

– Vi er til sammen engasjert i tre skoler, deriblant den eneste og største offentlige utdanningsinstitusjon for høyskoleutdannede jordmødre. Målet er at jordmorstudentene skal lære metoden HBB 2 før de sendes ut i praksis og skal begynne å virke ute i felten.

Ny teknologi kan hjelpe nyfødthelse

Støtten skal blant annet gå til å videreutvikle arbeidet med teknologi som er tilpasset forholdene i Mali. Arbeidet med HBB App fortsetter, og planen er også å videreutvikle bruken av video i opplæringen.

– Også i et lavinntektsland som Mali går utviklingen fort når det gjelder utbredelse av mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Mange steder, også mer avsidesliggende steder, har senere år fått tilgang på mobiltelefonnett og bredbånd. Og dette vokser raskt, sier Hølje Haugsjå.

Et par trygge hender

På årets internasjonale dag for jordmødre var temaet «A safe birth needs a safe pair of hands», eller oversatt: En trygg fødsel krever et par trygge hender.

– Dette sammenfatter på en kort og god måte hva vi arbeider med i Mali. Vi utruster lokale jordmødre til å kunne redde liv, sier Hølje Haugsjå.

– Vi vil hjelpe de mange jordmødre og fødselshjelpere i landsbyene i Mali med å gi nyfødte to trygge hender, i de første minuttet etter fødsel, slik at jordmødrene kan berge flere liv. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Kavlifondet om dette formålet.

Mor og nyfødt barn på Moribabugu, et av helsesentrene hvor prosjektet er inne. Foto: Hølje Haugsjå/NorSahel

Foto øverst på siden: Den unge moren på jordmordhøyskolen INFSS i Mali takker NorSahel. Hun selv har fortsatt jordmorstudiet og har med seg barnet i klasserommet. 

Les mer: Hjelp til å puste

Konferanse om nyfødthelse i Oslo 12. september 2018