NorSahel, Mali

Helping Babies Breathe (HBB) er eit opplæringsprogram spesielt tilpassa fattige land med knappe helseressursar.

Organisasjonen NorSahel har inngått eit samarbeid med Kavlifondet om å innføre HBB-metoden i Mali. Mali er eit av dei landa i verda der flest barn døyr etter fødsel. Den norske organisasjonen NorSahel har som mål å betre helse og utdanning i Mali. No har organisasjonen inngått eit samarbeid med Kavlifondet om å innføre HBB-metoden i Mali. Målet er å gi 550 personar opplæring, og at dette på sikt vil føre til at det endelege målet blir oppfylt: At det ved kvar fødsel i landet finst ein person med kunnskap om HBB og som har det naudsynte utstyret for gjenoppliving.

Mer om dette prosjektet

 • Ny avtale skal redde flere nyfødte i Mali

  04. september 2018

  Opplæring av jordmødre og studenter i metoden «Helping Babies Breathe» har gitt svært gode resultater i Mali. Nå skal en ny samarbeidsavtale mellom NorSahel og Kavlifondet sikre at enda flere nyfødte liv kan reddes.

 • Åpen konferanse om nyfødthelse og teknologi

  16. august 2018

  NorSahel arrangerer åpen konferanse om nyfødthelse og teknologi 12. september på Rikshospitalet i Oslo.

 • Hjelp til å puste

  27. juli 2015

  Ved hjelp av ein metode utvikla med norske bidrag, skal talet på spedbarnsdødsfall gå ned i Mali.