4. juni 2022

Vennskap, tilhørighet og fantastiske teaterforestillinger

I Kulturhjerte møtes barn og unge for å knytte vennskapsbånd, bli kjent med hverandres kulturer og skape fantastiske teaterforestillinger sammen. Kavlifondet har videreført støtten til Kulturhjerte for tre nye år, og nylig besøkte vi gjengen midt i forberedelsene til forestilling med premiere på Litteraturfestivalen i Lillehammer.

– Vi har stor tro på å bruke kultur som et verktøy for å skape fellesskap, mestring og inkludering, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Å forebygge ensomhet og utenforskap er noe av det viktigste vi kan gjøre for barn og unges psykiske helse, og har høy prioritet i Kavlifondets tildelinger.
Det mener hun at Kulturhjerte gjør på forbilledlig vis.

– Her får barn og unge utfolde seg kreativt, og oppleve fellesskap, inkludering og mangfold. Kulturhjerte er en inkluderende kulturarena som både deltagere, foreldre, instruktører og kulturbyen Lillehammer kan være stolte over, sier hun.

Alle skal føle at de hører til

Kulturhjerte er et gratis teatertilbud for alle barn og unge i Lillehammer og omegn. Nyankomne flyktninger er en hovedmålgruppe, men alle kan delta. Og det gjør det.

Her er både Norge og andre verdensdeler godt representert i landbakgrunnen til deltakerne.

– Mangfoldet er det overordnede målet, sier daglig leder i Kulturhjerte, Vivan Haverstadløkken.

Hun beskriver Kulturhjerte som en møteplass for unge og voksne lillehamringer fra hele verden, og et sted hvor alle skal føle at de hører til og blir hørt.

Foreldre og andre voksne inviteres med som frivillige. I tillegg til å bidra, bygger de gode, sosiale relasjoner og nettverk på tvers av språk og kulturell bakgrunn.

Alt sammen i en kreativ ramme skapt av profesjonelle scenekunstnere, som sammen med barna skaper fantastiske forestillinger som beriker innbyggerne i Lillehammer.

Alle deltakerne oppfordres til å dele sine historier, sitt talent, språk, og sin kultur.

– Her skal alle kunne dele og dyrke den kulturarven de har med seg fra sine hjemland med stolthet, understreker Haverstadløkken.

Gjennom ukentlige treff med profesjonelle instruktører lager de så forestillinger på bakgrunn av historier, sanger og danser som alle deltakerne har med seg fra sine opprinnelsesland.

Profesjonelle og engasjerte

Haverstadløkken understreker at de kunstneriske lederne er en viktig del av suksessen til Kulturhjerte. Gjennom hele året arbeider de tett med deltakerne og sikrer høy kunstnerisk kvalitet på forestillingene.

– Vi har et fantastisk kreativt lag. I tillegg til å være rasende dyktige i faget sitt, har de alle et bankende, engasjert hjerte for mangfoldig og inkluderende kulturformidling, sier Haverstadløkken.

Kavlfondet har støttet Kulturhjerte siden oppstarten i 2017. Før jul i fjor besluttet stiftelsen å videreføre støtten i tre nye år, som en del av sin satsing på psykisk helse hos barn og unge.

– Støtten videreføres som en del av Kavlifondets satsing på psykisk helse hos barn og unge, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

TOMMEL OPP FOR SAMARBEID:  Synne Torp Halvorsen fra Q-Meieriene i Gausdal og Guro Sundsby fra Kavlifondet kunne endelig besøke Kulturhjerte for å overrekke gavesjekken på støtte for de neste tre årene. 

PROFESJONELLE KULTURHJERTER: Kostymedesigner Linda Tjønntveit, manusforfatter. Janne Aasebø Johnsen og regissør Carol Kvande sammen med Guro Sundsby og Synne Torp Halvorsen.

– Veldig stort

Sammen med Synne Torp Halvorsen, som er trainee i Q-Meieriene i Gausdal, besøkte Sundsby Kulturhjerte i mai. Q-Meieriene er eid av Kavlikonsernet, og dermed også med på å skape overskuddet som Kavlifondet kan dele ut til gode formål.

– Det betyr mye for meg at vi som arbeider i Q-Meieriene er med og bidrar til prosjekter som Kulturhjerte med verdiene vi skaper, sier Halvorsen, som selv bor i Lillehammer.

Hun syns det var spesielt å oppleve hvordan verdiene har funnet veien «tilbake» til en viktig hjertesak i hennes eget nærmiljø.

– Det gjør inntrykk å se verdien av en samlingsplass som Kulturhjerte er for alle de som er med. Å vite at Kavli har vært med på å støtte dette over flere år, det er veldig stort!

IMPONERT: Synne Torp Halvorsen arbeider til daglig ved Q-Meieriene i Gausdal, og syns det var stas å se hvordan verdiene også kommer lokalsamfunnet til gode. 

 

 

 

Sanger på seks språk

I den nye konsertforestillingen, som spilles lørdag 4. juni under Norsk Litteraturfestival, byr Kulturhjerte på sanger på hele seks ulike språk, eventyr fra Kamerun og dikt og danser fra hele verden.

Lavterskeltilbudet involverer også foreldre, som på frivillig basis kan bidra i ulike produksjonsgrupper som snekrer, syr, serverer og er vertskap på festforestillingene.

For voksne som ellers har få arenaer for å skape nettverk i lokalsamfunnet, har disse gruppene blitt en sosial og inkluderende arena. Foreldre og andre voksne inviteres med som frivillige året rundt. Her er de viktige bidragsytere, samtidig som at de får en arena hvor de kan snakke norsk, bli kjent med andre foreldre, og se barna øve og opptre.

Annethvert år setter Kulturhjerte også opp en kjent musikal for og med ungdommer i Lillehammerregionen. Deres siste milepæl var oppsetting av FAME i februar 2022. De tre forestillingene, hvor 45 ungdommer fikk briljerepå scenen i Maihaugsalen, ble alle utsolgt.

– Vi får inspirasjon og motivasjon i møte med så mange flotte mennesker, og fordi vi opplever hvor mye Kulturhjerte betyr for de som deltar, sier Haverstadløkken.

– Med støtten fra Kavlifondet, har vi også fått økonomisk mulighet til å fortsette. Vi gleder oss!

Les mer om Kulturhjertes inkluderingsarbeid på deres hjemmesider


PREMIEREKLARE: Det øvdes iherdig til forestillingen på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer da Kavlifondet var på besøk. Med sanger på seks språk, ulike danser, dikt og eventyr, henter Kulturhjertes nye konsertforestilling inspirasjon fra hele verden. 

BAKGRUNN

  • Kulturhjerte er en møteplass på Lillehammer for barn, unge og voksne lillehamringer fra hele verden, og for de som bor der fra før
  • Hver vår presenterer de en ny festforestilling basert på kulturuttrykk fra hele verden.
  • Kulturhjerte AS ble etablert som et aksjeselskap med ideelt formål i april 2018
  • Ideen er å skape et sted hvor alle kan føle at de hører til, og at de blir hørt, og det er et mål at Kulturhjerte etableres som et fast tilbud i Lillehammer
  • Kulturhjerte har satt opp flere forestillinger og musikaler de siste årene. Våren 2022 hadde oppsetningen av FAME, med over 40 ungdommer på scenen, tre utsolgte forestillinger i Maihaugsalen
  • Kulturhjerte drives med profesjonelle instruktører på regi, koreografi, kostymedesign, musikk, lyd og lys, som sørger for en høy kvalitet på forestillingen og jobber tett med deltakerne gjennom hele året.
  • Årets forestilling skal vises i Maihaugsalen under Norsk Litteraturfestival 3. og 4. juni 2022. Konsertforestillingen består av sang, dans, dikt og eventyr fra hele verden.

Les mer: Samleside om Kulturhjerte

Les mer: Kulturhjerte klare med premiere på Grease

Les mer: Film om Kulturhjerte: Møteplassen der alle hører hjemme og blir hørt

Les mer: Bankende kulturhjerter klare for premiere på Lillehammer

Og så var det premiere!

Her er bilder fra premieren på forestillingen 3. juni. Foto: Vivian Haverstadløkken