28. mai 2024

Disse fikk støtte fra Kavlifondet i 2023

Kavlifondet delte ut totalt 50,2 millioner kroner til gode formål i 2023. Her kan du lese om alle prosjektene som ble tildelt støtte.

Artikkelen er publisert i Kavlifondets årsrapport for 2023.
Foto øverst: Trude Brun Wilhelmsen/Guttas Campus

Last ned hele årsrapporten her

Les mer:

Pressemelding: Melk og smøreost gav 50,2 millioner kroner til gode formål

Leder: Best sammen for gode formål!

Årets tildelinger, Norge

Prosjekter som fikk støtte i Norge i 2023:

Kirkens Bymisjon

NOK 4 millioner
Prosjekt: Robust Stovner
Prosjektperiode: 2024–2025

Robust er Kirkens Bymisjons frivillige forebyggende samtaletilbud for barn og unge i hele Oslo som strever med bekymring, konflikter og problemer av ulik art.

Robust er godt kjent i Oslos skoler, skolehelsetjeneste og i bydelenes helseteam for barn og unge.

Til lokalene i Oslo sentrum kan de komme enkeltvis for å snakke med en terapeut, med foreldre eller andre foresatte, eller med hele familien sammen. Samtalene kan handle om alt fra å føle seg ensom eller annerledes, krangling om innetider eller skjermbruk, eller kanskje det er mor eller far som strever med foreldrerollen.

Les mer her

Center for Evidence and Implementation Nordic (CEI)

NOK 4 millioner
Prosjekt: Barna først!
Prosjektperiode: 2023–2025

CEI er en ideell, global kunnskapsorganisasjon som driver et bredt spekter av sosiale forbedringsprosjekter med særlig fokus på å skape bedre oppvekstvilkår for barn. «Barna først!» er et pilotprosjekt som rulles ut i samarbeid mellom CEI Norden og de tre kommunene Gausdal, Gjesdal og Hå, med støtte fra Kavlifondet. CEI bistår kommunene i å kartlegge og evaluere den helhetlige lokale innsatsen rundt barn og unge, med et overordnet mål om å forbedre lokalsamfunnets innsats på en systematisk og langsiktig måte. Resultatene fra prosjektet skal forskes på. Målet er å avdekke hvordan alle aktører i en kommune kan samarbeide best mulig for å forebygge at barn og unges utfordringer blir så store at de krever behandling i spesialisthelsetjenesten.


Barna først: Regionsjef i CEI Nordic og prosjektleder for Barna først, Arild Bjørndalen, og daværende daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, på Nordisk Stiftelseskonferanse høsten 2023. Bjørndalen presenterte Barna først! på konferansen. Foto: Rune Mørland/Kavlifondet

Guttas Campus

NOK 500 000
Prosjekt: Campus UNG
Prosjektperiode: 2024

Campus UNG er et pilotprosjekt basert på samme metodikk og læringsteorier som Guttas Campus. Både jenter og gutter på ungdomsskoletrinnet er i målgruppen, og læringscampen foregår over tre uker på dagtid. Tilbudet er rettet mot niendeklassinger som ønsker å forbedre seg faglig i lesing, skriving og regning før videregående skole. Personlig og sosial utvikling gjennom arbeid med karakterstyrker er også en del av timeplanen på campen. Askøy kommune deltar i pilotprosjektet med flere lærere og miljøarbeidere, i samarbeid med instruktører fra Guttas Campus. På sikt er målet at metodikken fra læringscampen kan overføres til bruk i klasserommet.

Forskerfabrikken

NOK 250 000
Prosjekt: Aksjon Gjenvinning
Prosjektperiode: 2023

Aksjon Gjenvinning er en gratis nasjonal skoleaksjon som lærer elever i 5. til 7. klasse om resirkulering, kretsløp og gjenbruk av metallemballasje. Siden 2018 har over 90 000 elever deltatt. Aksjonen består av en innsamlingskonkurranse og en kreativ konkurranse knyttet til resirkulering og gjenbruk av aluminiumsemballasje. Aksjon Gjenvinning arrangeres i samarbeid mellom Forskerfabrikken, Norsk Hydro, Norsk Metallgjenvinning og Kavli Norge. Kavlifondet har støttet gjennomføringen av aksjonen som en del av sin satsing på ansvarlig forbruk og produksjon hvert år siden 2021. Tidligere sykkelproff Dag Otto Lauritzen har vært ambassadør for Aksjon Gjenvinning siden 2021, med utgangspunkt i at resirkulerte tuber kan bli til en ny sykkel.

Ungt Entreprenørskap Norge

NOK 200 000
Prosjekt: Innovasjonscamp
Prosjektperiode: 2023

Kavlifondet støttet Ungt Entreprenørskap Norges gjennomføring av Innovasjonscamp ved tre ungdomsskoler høsten 2023. Elevene fikk i oppgave å utvikle smarte klimaløsninger som kan hjelpe Q-Meieriene med ambisjonen om å bli et klimanøytralt meieri i 2030. Ved hver skole ble det kåret en vinnergruppe, som fikk reise til Oslo og delta på Q Innovasjonsdagen. Støtten gis som en del av Kavlifondets satsing for ansvarlig forbruk og produksjon. På Innovasjonsdagen hyret Q-Meieriene inn programlederne Nora Geiran Dingstad og Ari Bajgora fra Jungeltelegraf1, et annet prosjekt som mottok støtte fra Kavlifondet i 2023.

Matsentralen Oslo

NOK 500 000
Prosjekt: Bærekraftssamling for skoler i Oslo og omegn
Prosjektperiode: 2024

Matsentralen Oslo omfordeler overskuddsmat fra matbransjen til over 140 ideelle organisasjoner i Oslo og omegn. Den nye støtten går til etablering av et nytt undervisningstilbud for 6.-9. klassinger i Osloskolene. Målet er å inspirere elevene til å bli «matreddere» og bevisste forbrukere, og samtidig gi elevene kunnskap om ulikhetene i verden og i Norge. Tilbudet skal integreres i mat- og helsefaget. Skolene får tilbud om en innledende samling på Matsentralen med omvisning og foredrag, samt oppfølging med skolebesøk hvor de tilbereder mat av overskuddsmat. Planen er å ha 5000 elever på samling i 2024, deretter 10 000 årlig. Prosjektet er også støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Eteren AS

NOK 150 000
Prosjekt: Jungeltelegraf1
Prosjektperiode: 2023

Jungeltelegraf1 er en podkast laget av ungdom for ungdom. Temaene er personlige og samfunnsaktuelle, og dreier seg blant annet rundt livsmestring, psykisk helse og ungdoms påvirkningskraft i demokratiet. Ensomhet, stress og press, sex, forelskelse, gutter og følelser, rasisme, russetid, valg av utdanning, Andrew Tate, cancelkultur og ytringsfrihet er bare noen av temaene som har blitt grundig behandlet i Jungeltelegraf1. Målet er å bidra til at ungdom kan øke sin refleksive kompetanse uavhengig av oppvekstforhold og oppdragerkultur. Refleksiv kompetanse gir grunnlag for å kunne forstå seg selv og andre, å ta gode valg og navigere i eget liv.


Stortingpresidenten: Kavlifondet støttet også Jungeltelegraf1 på Arendalsuka UNG 2023. Her fra podkastinnspilling med stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifondet og Jungeltelegraf1

Håpets katedral

NOK 100 000
Prosjekt: Stillhet under Arendalsuka
Prosjektperiode: 2023

Kavlifondet finansierte arrangementet «Stillhet» på Håpets katedral under Arendalsuka i august 2023. Til daglig ligger katedralen, som er et flytende byggverk, på Isegran i Fredrikstad og er et møtested for mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. Det 14 meter høye, unike bygget er reist over flere år, av materialer som er plukket opp fra hav og kyst av barn i nærområdet og andre frivillige dugnadshender. Målet er å bygge håp gjennom samarbeid som kan bidra til gode, bærekraftige løsninger for både miljø, mennesker og samfunn. I en uke hvor det er utrolig mye prat og ting som skjer, kunne Håpets katedral tilby stillhet som en kontrast, og gjøre folk ekstra oppmerksomme på hvor fint stillhet kan være.


Håp på Arendalsuka: Håpets Katedral ble fraktet til Arendal i en spektakulær slepeseilas og ble et av de mest populære arrangementsstedene. Kavlifondet (oppe til høyre) var på Arendalsuka med flere samarbeidspartnere og arrangementer. Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifondet, Camilla Brox/Håpets Katedral

Prosjekter som fikk støtte i Sverige i 2023:

Frisk Mat

NOK 350 000
Prosjekt: Oppsøkende arbeid/nett-verksbygging
Prosjektperiode: 2024

Frisk Mat jobber for at maten som serveres i skoler, på sykehus og i andre offentlige institusjoner skal være en del av folkeopplysnings- og folkehelse-tiltak, som på sikt kan avlaste helsevesenet. Utgangspunktet er at én av fire svensker risikerer å dø for tidlig på grunn av usunne matvaner. Gjennom oppsøkende metode forsøker Frisk Mat å finne kokker som trenger bistand, hovedsakelig i sosioøkonomisk utsatte områder. Disse får tilbud om å bli en del av organisasjonens nettverk, hvor de motiveres til å se seg selv og sin yrkesrolle som viktige medspillere for folkehelsen. Kokkene får blant annet støtte i hvordan de kan møte omgivelsene med faktabaserte argumenter for hvorfor barn har det bedre med å spise på en annen måte enn normen i altfor mange svenske hjem.

Umeå Stadsmission

NOK 1,5 millioner 
Prosjekt: Sosial matbutikk
Prosjektperiode: 2023

Västerbottens første sosiale matbutikk «Matmissionen» åpnet i Umeå i 2023. Butikken tilbyr overskuddsmat, mat som ellers ville vært matsvinn, til sterkt redusert pris eller gratis til mennesker som lever på lavinntekt. Kavlifondet har i en årrekke støttet etablering og utvikling av matsentraler og matbutikker i Gøteborg, Skåne, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Ørebro og Östergötland, samt i flere byer i Norge og Storbritannia. Målet med prosjektet i Umeå er å teste ut en sosial matbutikkmodell i en mindre by hvor både betalende og ikke-betalende medlemmer handler i samme butikk, og å teste butikkens langsiktige lønnsomhet.

Reach for Change

NOK 2 millioner
Prosjekt: Next in Mind
Prosjektperiode: 2024

Organisasjonen Reach for Change (RfC) jobber for å støtte sosiale entreprenører og fremme innovative løsninger innen klima og reduksjon av sosial ulikhet og fattigdom. I samarbeid med flere stiftelser etablerer RfC et nordisk program for å styrke mental helse blant unge i alderen 18 til 29 år. 20 sosiale entreprenører inviteres til et inkubatorprogram, etterfulgt av et akseleratorprogram, som vil gi skreddersydd støtte og investeringer til de ti sosiale entreprenørene som har størst potensial for å skalere sine løsninger. Programmet inkluderer en rekke påvirkningsaktiviteter, som tverrsektorielle verksteder og arrangementer på nordisk nivå. Kavlifondet har støttet kommunikasjonssamarbeid for å rekruttere sosiale entreprenører i Norge.

Prosjekter som fikk støtte i Storbritannia i 2023:

Children North East

NOK 1,29 millioner
Prosjekt: Poverty Proofing the School Day
Prosjektperiode: 2024

Barnerettighetsorganisasjonen Children North East (CNE) har utviklet «Poverty Proofing», en kartlegging av utfordringer som barn fra lavinntektsfamilier opplever som utføres i nær dialog med skoleledelse, lærere og elever. Basert på kartleggingen bistår CNE skoler med å utvikle enkle, kreative og lavterskel løsninger på utfordringene. Det kan være tilrettelegging for gjenbruk av uniformer, å sikre gratis deltagelse i skolefag og aktiviteter, og utvidelse av ordninger med gratis skolemåltider. Støtten fra Kavlifondet går til utrulling av programmet ved 60 skoler i Nordøst-England.

Bind UK

NOK 1 million
Prosjekt: Aktiviteter for matredding i Nordøst-England
Prosjektperiode: 2024–2025

Bind er en sentral for innsamling av overskuddsmat i Newcastle som arbeider med ulike kreative tilnærminger for å redde mat fra kasting. Bind arbeider for å skape gode holdninger gjennom utstrakt informasjonsarbeid, kaféen «The Magic Hat» og kunnskapsprogrammet Eat Smart for elever i grunnskolen. Midlene fra Kavlifondet skal brukes til å utdanne og motivere barn til å skape endring og redusere matsvinn i og utenfor skolen gjennom programmet Eat Smart. Midlene skal også gå til å styrke driften av kafeen «The Magic Hat», som selger fristende måltider av høy kvalitet, tilberedt med overskuddsmat. Kafeen har matservering fire dager i uken og opererer med konseptet «betal det du føler for».

Unge britiske matreddere: Eat Smart er skoleprogrammet som Bind UK har utviklet, og som de nå ruller ut med støtte fra Kavlifondet. REfUSE, som også er partner av Kavlifondet i Nordøst-England, er med på å rulle det ut ved flere skoler, også med støtte fra Kavlifondet. Her er Kavlifondets tildelingsansvarlig, Rune Mørland, og markedsansvarlig i Kavli Storbritannia, Gareth Watson, på besøk hos Cestria Primary School i mai 2023, sammen med elever som deltok i programmet. Plakatene de holder opp viser resultater fra prosjektet. Elevene hadde også forberedt spørsmål til Kavlifondet og Kavli Storbritannia om ulike sider ved vårt arbeid. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

The Glasshouse (tidligere Sage Gateshead)

NOK 1 million
Prosjekt: Music for Social Impact
Prosjektperiode: 2024

Kavlifondet har i snart ti år støttet The Glasshouse sitt arbeid med å skape gode arenaer for mestring og kreativ utfoldelse for barn og unge. I programmet «Music for Social Impact» inkluderes barn og unge i et bredt spekter av musikalske opplevelser. Det retter seg spesielt mot de som vanligvis ikke har mulighet til å delta i slike aktiviteter. Barn og unge med vanskelige levekår, særskilte læringsbehov og funksjonsnedsettelser er hovedmålgruppene. Evalueringer viser at programmet ikke bare bidrar til økt tilhørighet og livsmestring, men også til økt skoledeltagelse og utvidelse av sosiale nettverk for de ekstra utsatte barna og ungdommene.


Sangglede: The Glasshouse (tidligere The Sage) er en mangeårig samarbeidspartner av Kavlifondet i Nordøst-England, basert i Gateshead hvor også Kavli UK har sin Primula Cheese-fabrikk. The Glasshouse tilbyr en rekke kulturaktiviteter for barn og unge, med prioritet for de som vanligvis ikke har tilgang til det. Mest kjent er kanskje The Big Sing, hvor barn får lære å synge i kor i skoletiden, for til slutt å møtes til en stor konsertforestilling med sang og musikk i The Glasshouse egen berømte konsertarena.

Birkheads Wild

NOK 350 000
Prosjekt: Utvikle og styrke Birkheads Wild
Prosjektperiode: 2023–2024

Birkheads Wild er en sosial entreprenørbedrift i Gateshead i Nordøst-England som jobber for å styrke barn og unges psykiske helse. Fokus er på mestringstrening knyttet til angst og følelsesregulering. I et vakkert naturområde i landlige omgivelser får barn og unge delta på utendørsaktiviteter, naturopplevelser og stell av dyr. Birkheads Wild driver en friluftsgruppe for 11–14 åringer og et etter-skolentilbud for barn under 11 år. De tilbyr også alternativ skole for barn og unge som av ulike årsaker er blitt ekskludert fra skolen på grunn av atferdsproblemer. Dette gjøres i samarbeid med lokale myndigheter og i dialog med relevante instanser som barnevernet.

Utviklingsprosjekter som fikk støtte i 2023:

Redd Barna

NOK 250 000
Prosjekt: TV-aksjonen NRK 2023: La barn leve i fred
Prosjektperiode: 2024

NRK TV-aksjonen gikk i 2023 til Redd Barna, for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Målet var å samle inn nok penger til å gi over 100 000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred. Pengene gikk blant annet til å gi barn muligheten til å gå på skolen, å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra, og å støtte tidligere barnesoldater. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Med overskuddet fra Kavli har Kavlifondet bidratt til TV-aksjonen med totalt 2,2 millioner kroner siden 2017.

Strømmestiftelsen

NOK 3,75 millioner
Prosjekt: Mental Health and Well-Being in Nepal
Prosjektperiode: 2024–2026

Nepal har sett en dramatisk forverring i psykisk helse blant barn og unge under og etter pandemien. En undersøkelse fra 2020 viste en tredobling av psykiske helseproblemer hos barn og unge. Hele 78 prosent flere barn opplevde vold og diskriminering, og man fant en økning på nær 50 prosent av kjønnsbasert vold.

Kavlifondet har siden 2019 finansiert Strømmestiftelsens Samvad-program i Nepal for jenter og gutter i alderen 11 til 19 år. Strømmestiftelsen er en rettighetsbasert utviklingsorganisasjon med en rekke prosjekter innen utdanning, jobbskaping og styrking av det sivile samfunn.

Midlene fra Kavlifondet skal brukes til et pilotprogram for å styrke psykisk helse blant barn og unge. Deler av programmet vil benytte seg av International Child Development Programme (ICDP). ICDP er et norskutviklet kunnskapsbasert, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å bedre barn og unges oppvekst og mentale helse gjennom å styrke foreldrenes omsorgskompetanse.

Kavlifondets program for helseforskning

For tildelinger fra helseforskningsprogrammet, se vår årsrapport s. 64.