Støtter Frelsesarmeens arbeid for de svakeste i samfunnet

Egersund: Tilbyr tilhørighet Frelsesarmeen i Egersund har i flere år jobbet aktivt med integrering av innvandrere. I arbeidet vektlegges det å skape felles arenaer og møteplasser for målgruppen. Dette for å utvikle vennskap og forståelse på tvers av kulturer. Frelsesarmeen i Egersund har et ønske om at nye landsmenn skal få møte imøtekommende nordmenn, gjøre

Støtte til barn og unge i Bergen

Målet med prosjektet er å gi hjelpe barna og deres familier til et liv uten rus og kriminalitet. Frelsesarmeen samarbeider med Bergen kommune, politiet og skolene om ulike aktiviteter, som speider, middager, turer og leirsamlinger.  I høytidene arrangerer den multikulturelle menigheten fester hvor det serveres mat fra ulike deler av verden. «Aktiv ferie» er et

Rettferdig handel med kvalitet og god design

Sally Ann er et handelsprosjekt som fremmer håp i fattige land. Prosjektet er et internasjonalt Frelsesarmeen-konsept for rettferdig handel tuftet på kvalitet og god design. Støtten fra Kavlifondet blir for tiden brukt til å videreutvikle prosjektet internasjonalt gjennom blant annet produktutvikling.

Gatehospitalet – Rett helsetilbud på rett sted

Gatehospitalet har fått =Oslo-prisen, hatt besøk av kongen og finansieres av staten. Bakgrunnen for Gatehospitalet var en rapport finansiert av Kavlifondet som fant at rusavhengige ofte har store og sammensatte problemer som ikke fanges godt nok opp av helsetjenesten.