Rettferdig handel med kvalitet og god design

Sally Ann er et handelsprosjekt som fremmer håp i fattige land. Prosjektet er et internasjonalt Frelsesarmeen-konsept for rettferdig handel tuftet på kvalitet og god design. Støtten fra Kavlifondet blir for tiden brukt til å videreutvikle prosjektet internasjonalt gjennom blant annet produktutvikling.

Gatehospitalet – Rett helsetilbud på rett sted

Gatehospitalet har fått =Oslo-prisen, hatt besøk av kongen og finansieres av staten. Bakgrunnen for Gatehospitalet var en rapport finansiert av Kavlifondet som fant at rusavhengige ofte har store og sammensatte problemer som ikke fanges godt nok opp av helsetjenesten.