En ny start for småbønder i Sør-Sudan

Målet for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp er å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressursene og kompetansen de trenger, slik at de selv kan produsere det de trenger av mat til seg selv og lokalsamfunnet. Gjentatte matkriser viser at det er spesielt viktig for fattige land å produsere mat for sin egen

Samarbeidsprosjektet med Norsk Folkehjelp fortsetter

  Målet ved prosjektet er å sikre at lokale småbønder i Sør-Sudan får ressursene og kompetansen de trenger. Slik kan de produsere mat til seg selv og lokalsamfunnet. I forbindelse med prosjektet har fire jordbruksgrupper blitt etablert. Dette fører til økt matsikkerhet, slik at lokalbefolkningen er bedre rustet mot matkriser, som gjentatte ganger oppstår i

Tar med seg jordbrukskunnskap hjem

Dette er bakgrunnen for samarbeidet mellom Kavlifondet og Norsk Folkehjelp, et opplæringssenter for småbønder i Sør-Sudan som ble igangsatt i februar i år.  Prosjektet innebærer at 460 småbønder i løpet av 2013 får opplæring i jordbruk. Etter endt kursperiode skal elevene selv bli lærere, og vende hjem til sine landsbyer og videreformidle kunnskapen om nye

Kavlifondet støtter Norsk Folkehjelps jordbruksprosjekt i Sør-Sudan

Kavlifondet har et økende humanitært engasjement utenfor Norges grenser, og bistand til utdanning er en viktig del av dette. Samarbeidsavtalen mellom  Kavlifondet og Norsk Folkehjelp ble inngått i februar 2013 og gjelder 2013, med intensjon om forlengelse. –  Vi takker Kavlifondet  for satsingen, og ser fram til samarbeidet, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp (til