Du kjøper. Du gir.

Gjennom De Gode Nyhetene har Kavlifondet vist at det er mye som går bedre i verden enn hva mange tror.

Vi har blant annet vært i Nepal, Niger, Zimbabwe, Storbritannia og Stjørdalen. Gjennom møter med mennesker, ildsjeler og ideelle organisasjoner i både inn- og utland har vi sett levende eksempler på at det nytter å hjelpe.

Vi har sett hvordan overskuddet fra Kavlikonsernet går til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid over hele verden. Så mange som 60 organisasjoner mottar i dag midler fra Kavlifondet. I 2017 skal vi dele ut hele 80 millioner kroner til de som trenger det mest.

Det betyr at når du som forbruker kjøper produkter fra Kavli eller Q‑meieriene – ost, melk, yoghurt, rømme, eller kaviar – så er du med og støtter samfunnsnyttige formål både her hjemme og ute i verden. Da er du også med og skaper Gode Nyheter.

Denne tradisjonen går helt tilbake til 1962, da Knut Kavli skapte Kavlifondet i tråd med sin far Olav Kavlis ønske. Og den tradisjonen vil Kavlifondet fortsette. Det gjør Kavlifondet til en annerledes eier – og våre kunder til annerledes forbrukere.

Derfor sier vi «Du kjøper. Du gir.»«Det nytter å hjelpe. Både direkte og gjennom bevisste forbrukervalg. Vi i Kavlifondet ønsker å utgjøre en positiv forskjell, og støtter derfor de som trenger det mest. Vår støtte skal skape ringvirkninger i lokalsamfunnet, i landet og i verden.»

- Inger Elise Iversen, Daglig leder Kavlifondet

«For oss som jobber i Kavli er det inspirerende at overskuddet i Kavli og Q-meieriene går til å støtte stadig flere gode formål. Derfor vil vi fortsette med å lage så gode produkter som mulig, slik at stadig flere velger våre produkter. På den måten øker støtten til gode formål.»

- Erik Volden, Konsernsjef Kavli