3. juni 2024

Världen runt med Kavlifonden

– Ska vi lösa vår tids stora samhällsutmaningar måste vi som kan också bidra där utmaningarna är som allra störst, säger Kavlifondens vd Ingrid Paasche. Utbildning utgör en central del i alla utvecklingsprojekt som Kavlifonden stöder. – Vi kommer inte klara av att lösa de största uppgifterna utan att samarbeta tvärsöver landgränserna, säger Paasche.

Denna artikel är publicerad i Kavlifondens årsrapport 2023.
Foto överst: Human Practice Foundation

Ladda ner hela årsrapporten här

Läs mer:

Pressmeddelande: Mjukost, dressing och sås gav 50,2 miljoner kronor till goda ändamål 2023 från Kavlifonden

Ledare: Bäst tillsammans för goda ändamål!

Kavlifonden har sedan 2001 bidragit med mer än 340 miljoner norska kronor till olika biståndsprojekt i Afrika och Asien.

Skolgång för barn och unga, jobbskapande, mödrahälsa, spädbarnshälsa, utveckling av vaccin mot rotaviruset, arbete mot barnäktenskap, yrkesutbildning för kvinnor och livsfärdighetsprogram för ungdomar är några av de områden som Kavlifonden har gett stöd till.

Nu stödjer stiftelsen utvecklings- projekt inom två prioriterade område:

  • Barn och ungas psykiska hälsa genom livsfärdigheter, inkludering och utbildning.
  • Klimat och miljö, med tonvikt på hållbar konsumtion och produktion.

– Vi kommer inte klara av att lösa de största uppgifterna utan att samarbeta tvärsöver landgränserna. Men vi som har mest, har också ett moraliskt ansvar för att ställa upp med det vi kan för dem som har minst, säger Paasche.

– Det är också de fattigaste länderna som drabbas hårdast av de människoskapade klimatförändringarna, påpekar hon.

– Kavlifonden är stolt över att vara en stiftelse med ett internationellt engagemang i en värld som behöver det mer än någonsin.

Med utbildning som röd tråd

Utbildning är en central komponent i alla utvecklingsprojekt som Kavlifonden stödjer.

Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Adra Norge och danska Human Practice Foundation är de fyra organisationer som i dag har tilldelats stöd till olika utvecklingsprojekt.

– Det här är fyra erfarna, kompetenta organisationer som har seriösa lokala samarbetspartner och är väl förankrade i lokalsamhällena de arbetar i, säger Rune Mørland, tilldelningsansvarig för internationella utvecklingsprojekt i Kavlifonden.

Stärker skolan

Human Practice Foundation stärker den lokala skolan i högt belägna bergsområden i Nepal med åtgärder för skolbyggnader, bättre undervisningsmaterial samt ökad kompetens och lärartäthet.

– Resultaten är betydligt bättre skolnärvaro, trivsel och kunskap bland eleverna. Myndigheterna följer upp genom att öka budgeten till skola och utbildning i samma områden, berättar han.

SKOLGÅNG: Elever vid en av skolorna som Human Practice Foundations har arbetat på. Foto: Human Practice Foundation

Inbjudan från presidenten

Samvad, Strømmestiftelsens livsfärdighetsprogram för ungdomar, bidrar till minskad risk för människohandel och att områden i Nepals lågland förklaras fria från barnäktenskap.

– Programmet ger ökad kunskap om psykisk hälsa bland unga. En tydlig minskning av antalet självmord är en av flera positiva indikatorer på effekten av programmet, säger Mørland.

SAMVAD: Samvad, som betyder dialog på nepali, är ett icke-formellt utbildningsprogram. Det är utformat för ungdomar som har hoppat av skolan eller riskerar att göra det, och för de som aldrig har börjat skolan. Foto: Strømmestiftelsen

Ungdomar från Samvad har vid flera tillfällen bjudits in av Nepals president för att berätta om programmet och de resultat det ger. Myndigheterna har följt upp med att stärka den offentliga satsningen på hälsa och utbildning för barn och unga.

Strømmestiftelsen tilldelades 2023 även stöd till ett nytt projekt som ska stärka verksamheten för barn och unga inom området psykisk hälsa i Nepal med hjälp av föräldrakurser.

Solcellslösningar

ADRA Norge bygger utbildningscenter inom montering, reparation och underhåll av solcellslösningar för offentliga byggnader i Etiopien.

– Undervisning ges både på centren och digitalt. Efter etablering och två års drift övertar myndigheterna den vidare driften av centren, berätta Mørland.

Arbetstillfällen för kvinnor

Kirkens Nødhjelps projekt Waste for Value i Etiopien är viktigt för miljön, skapar arbetstillfällen för kvinnor och bidrar till ekonomisk tillväxt.

– Programmet bidrar även till utveckling av nya nationella riktlinjer för cirkulär ekonomi i samarbete med nationella myndigheter och etiopiska PETCO, säger Rune Mørland och understryker:

– Samtliga fyra organisationer samarbetar med lokala myndigheter för att uppnå en bra samverkan med lokala hälso- och utbildningsmyndigheter, så att de kan bidra till systemisk förändring och hållbar drift av programmen på lång sikt. Vi är stolta över vårt samarbete och gläder oss åt de fina resultat de kan visa tack vare stödet från Kavlifonden.

Läs mer om olika utvecklingsprojekt som Kavlifondet stödjer:

HISTORISK KARTA: Kartan visar de länder som Kavlifonden har haft projekt i genom tiderna.