3. juni 2024

Verden rundt med Kavlifondet

– Skal vi løse vår tids store samfunnsutfordringer, må vi som kan, også bidra der utfordringene er aller størst, sier daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche.

Artikkelen er publisert i Kavlifondets årsrapport for 2023.
Foto øverst: Human Practice Foundation

Last ned hele årsrapporten her

Les mer:

Pressemelding: Melk og smøreost gav 50,2 millioner kroner til gode formål

Leder: Best sammen for gode formål!

Kavlifondet har siden 2001 bidratt med over 340 millioner kroner til ulike bistandsprosjekter i Afrika og Asia.

Skolegang for barn og unge, jobbskaping, mødrehelse, spedbarnhelse, utvikling av vaksine mot rotaviruset, arbeid mot barneekteskap, yrkesopplæring for kvinner og livsmestringsprogram for ungdom er noen av områdene Kavlifondet har støttet.

Nå støtter stiftelsen utviklingsprosjekter innen de to prioriterte områdene:

  • Barn og unges psykiske helse gjennom livsmestring, inkludering og utdanning.
  • Klima og miljø, med vekt på ansvarlig forbruk og produksjon.

– En ting er at vi ikke vil klare å løse de største oppgavene uten å stå samlet på tvers av landegrenser. Men vi som har mest, har også et moralsk ansvar for å stille opp med det vi kan for de som har minst, sier Paasche.

– Det er også de fattigste landene som bærer de største kostnadene av de menneskeskapte klimaendringene, påpeker hun, og understreker:

– Kavlifondet er stolt av å være en stiftelse med et internasjonalt engasjement i en verden som trenger det mer enn på lenge.

Med utdanning som rød tråd

Utdanning er en sentral komponent i alle utviklingsprosjektene som Kavlifondet støtter.

Kirkens Nødhjelp, Strømmestiftelsen, Adra Norge og danske Human Practice Foundation er de fire organisasjonene som i dag er tildelt støtte til ulike utviklingsprosjekter.

– Dette er fire erfarne, kompetente organisasjoner som har gode, lokale samarbeidspartnere og er godt forankret i lokalsamfunnene de arbeider i, sier tildelingsansvarlig for internasjonale utviklingsprosjekter i Kavlifondet, Rune Mørland.

Styrker skolen

Human Practice Foundation styrker den lokale skolen i høyfjellsområder i Nepal med utbedring av skolebygg, bedre undervisningsmateriell og økt kompetanse og lærertetthet.

– Resultatene er betydelig bedre skoledeltagelse, trivsel og kunnskap blant elever. Myndighetene følger opp med å øke budsjettoverføringer til skole og utdanning i de samme områdene, forteller han.

SKOLEGANG: Elever ved en av skolene som Human Practice Foundation har arbeidet ved. Foto: Human Practice Foundation

Invitert av presidenten

Samvad, Strømmestiftelsens livsmestringsprogram for ungdom, bidrar til redusert risiko for menneskehandel og at områder i lavlandet i Nepal blir erklært barneekteskapsfrie.

– Programmet gir økt kunnskap om psykisk helse blant de unge. Tydelig reduksjon av selvmord er én av flere gode indikatorer på virkningen av programmet, sier Mørland.

SAMVAD: Strømmestiftelsens livsmestringsprogram for ungdom skal styrke tilbudet for barn og unge innen psykisk helse i Nepal. Foto: Strømmestiftelsen

Ungdom fra Samvad er ved flere anledninger invitert av Nepals president til å fortelle om programmet og resultatene det gir. Myndighetene har fulgt opp med å styrke det offentlige tilbudet innen helse og utdanning for barn og unge.

Strømmestiftelsen ble i 2023 også tildelt støtte til et nytt prosjekt som skal styrke tilbudet for barn og unge innen psykisk helse i Nepal gjennom foreldreveiledningskurs.

Solcelleløsninger

ADRA Norge bygger opp utdanningssentre innen montering, reparasjon og vedlikehold av solcelleløsninger for offentlige bygg i Etiopia.

– Undervisning gis både på sentrene og digitalt. Etter etablering og to års drift overtar myndighetene den videre driften av sentrene, forteller Mørland.

Arbeidsplasser for kvinner

Kirkens Nødhjelps Waste for Value i Etiopia er viktig for miljøet, skaper arbeidsplasser for kvinner og bidrar til økonomisk vekst.

– Programmet bidrar også til utvikling av nye nasjonale retningslinjer for sirkulærøkonomi i samarbeid med nasjonale myndigheter og etiopiske PETCO, sier Rune Mørland, og understreker:

– Alle de fire organisasjonene samarbeider godt med lokale myndigheter for å få god samhandling med lokale helse- og utdanningsmyndigheter, slik at de kan bidra til systemisk endring og bærekraftig drift av programmene i et langsiktig perspektiv. Vi er stolte av vårt samarbeid med dem, og gleder oss over de gode resultatene de kan vise til med støtten fra Kavlifondet.

Les mer om forskjellige utviklingsprosjekter som Kavlifondet har støttet/støtter:

HISTORISK KART: Kartet viser landene Kavlifondet har hatt prosjekter i gjennom tidene.