The Choice Lab NHH, Tanzania

Kavlifondet støtter forskningsprosjektet «Girl power» i regi av Norges Handelshøyskole (The Choice Lab), som kombinerer forskning med yrkesopplæringstiltak.

Kavlifondet støtter yrkesopplæringstiltak som gir unge jenter arbeidsgivende kompetanse. Prosjektet studerer gjennom et felteksperiment blant 3 600 unge jenter hvordan entreprenørskap kan styrke fattige, unge jenters situasjon. Hovedmålet med studien er å vise at det ikke er tilstrekkelig å gi unge jenter relevant helseinformasjon, men det må også skapes håp gjennom yrkesmuligheter.

Mer om dette prosjektet

  • Tanzanias framtidige entreprenører?

    12. mars 2015

    Kavlifondet støtter prosjektet Girl Power, som kombinerer entreprenørskapstrening med helseopplysning. Målet er å se om økonomisk kunnskap kombinert med helseopplysning vil føre til større grad av økonomisk uavhengighet for unge kvinner i Tanzania.