Mer Livsglede for Eldre

Kavlifondet støtter stiftelsen Livsglede for Eldres systematiske arbeid med å skape livsglede på sykehjem.   

Stort engasjement for demenssaken

Da Kavlifondet høsten 2013 inviterte organisasjoner og ildsjeler til å søke om midler til sitt demensprosjekt, var interessen stor. Nå er listen over prosjektene som slapp gjennom nåløyet klar.

Lyd, bilde og bevegelse i demensomsorgen

Kavlifondet støtter samarbeidsprosjektet til Global Fair Trade as, Arena Helse-Forskning og Innovasjon og Universitetet i Agder omkring prosjektet: Lyd, bilde og bevegelse innen e-helse med vekt på demensforskning og -pleie.

Demens: Nettbrettet gjør livet enklere

Når du ikke husker så godt, kan nettbrettet hjelpe deg. Kavlifondet støtter Mylifeproducts AS og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Hordaland, som gir eldre med hukommelseproblemer hjelp i form av nyutviklet teknologi.

Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter. Forskning Kavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i

Livsgledekonferansen 2013

Hvert år samles Livsglede-entusiaster for å dele erfaringer, bygge nettverk og hente inspirasjon til arbeidet med å bringe livsglede inn i norske sykehjem.  

Forsker på bedre livskvalitet og helse for demente

Trivselen øker for demensrammede som driver med ting de liker, og bedre trivsel gir bedre helse. Noen-gründer Heidi Wang er prosjektleder for et forskningsprosjekt som skal se nærmere på denne sammenhengen.  

Kavlifondet vil bidra til bedre liv for personer med demens

I ti år har Kavlifondet bidratt til mer kunnskap om demens, og støttet arbeid for å bedre livskvaliteten til mennesker med demens. Her er noen av prosjektene vi støtter. Forskning Kavli forskningssenter for aldring og demens Kavlifondet var i 2003 med på å etablere Kavli forskningssenter for aldring og demens ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i

Tidligst mulig diagnostisering av demens

Et nordisk nettverk av hukommelsesforskere arbeider for nye metoder for diagnostisering av demens. Målet er en metode som er skånsom, rimelig, treffsikker og tilgjengelig, og EEG kan være svaret.  

Bygger landsdekkende tilbud for personer med demens

Kavlifondet støtter den private helserelaterte bedriften Noen AS i å bygge en landsomfattende abonnementstjeneste for personer som lider av demens. I tillegg gir Fondet midler til å utvikle et databasert verktøy til bruk for å hjelpe personer med demens og støtte deres pårørende.