7. desember 2018

Rekord for gode formål: Kavlifondet har gitt 131 millioner til humanitært arbeid, forskning og kultur i 2018

Takket være forbrukere som handler stadig mer fra Kavli og Q-Meieriene, har Kavlifondet kunnet gi historiske 131 millioner kroner til gode formål i år.

– Det er med stor glede vi kan meddele at Kavlifondet nok en gang setter rekord i støtte til gode formål, sier daglig leder, Inger Elise Iversen.

Årets sluttbeløp er en sterk økning fra fjorårets 82 millioner kroner, som også var rekord.

Fra smøreost og Skyr til FNs bærekraftsmål

Bak de hyggelige tallene ligger stadig nye omsetningsrekorder i Kavlifondets bedrifter de siste årene. Kavlifondet er eneeier av Kavlikonsernet, som i Norge består av Kavli og Q-Meieriene. Alt overskudd som ikke reinvesteres i konsernets selskaper, overføres til Kavlifondet, som gir det videre til gode formål.

Hovedregelen er at 50 prosent av utbyttet som tas ut går til reinvesteringer i Kavlis selskaper, og 50 prosent til Kavlifondet.

Kavlikonsernet står bak kjente og kjære slagere på matbordet som Kavli smøreost, kaviar og HaPå. Men også nyere produkter som Kavli Snackpack, Skyr og Q-Meierienes yoghurt og andre meieriprodukter bidrar til stadig større overskudd for gode formål.

Daglig leder Inger Elise Iversen og styreleder Aksel Mjøs er glade for at Kavlifondet i år har kunnet dele ut 131 millioner kroner til humanitært arbeid, forskning og kultur. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Humanitært arbeid, forskning og kultur

De 131 millioner kronene er fordelt på prosjekter innen humanitært arbeid, forskning og kultur. 70 prosent gis i de fire landene hvor Kavlikonsernet har produksjon, som er Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten er tildelt utdanningsprosjekter i Afrika sør for Sahara og Asia.

Inger Elise Iversen understreker at Kavlifondets oppgave ikke er å gi bort «mest mulig», men å få mest mulig ut av de midlene som deles ut.

– Kavlifondet er til for andre, og vår oppgave er å sikre at mest mulig kommer tilbake til samfunnet på en allmennyttig måte. Vi er her for å gi, men vi gir ikke bare for å gi, sier hun.

– Det hjelper ikke å ha mye å gi bort, hvis midlene ikke anvendes på en nyttig måte. Vår viktigste jobb er å finne de rette prosjektene, som er i harmoni med Kavlifondets vedtekter, våre verdier og fondets tildelingsstrategi, sier Iversen.

Kavlifondet støtter målrettede og effektive prosjekter som fyller viktige behov, drives av dyktige samarbeidspartnere og gir målbare resultater. Prosjektene skal bidra til et eller flere av FNs bærekraftsmål for utdanning, økonomisk vekst, reduksjon av ulikhet og bedre helse.

– Prosjektene vi støtter skal kunne skape ringvirkninger som fremmer varige resultater for både enkeltmennesker og samfunn, sier Inger Elise Iversen.

Nå ser hun og de andre i Kavlikonsernet frem til et nytt år med nye milepæler å strekke seg etter. Målet er å kunne dele ut én milliard kroner innen 2025!

Takket være stadig nye rekorder i omsetningen i våre bedrifter, har overskuddet til gode formål vokst jevnt de siste årene. 

Noen av prosjektene som har fått tildelt støtte fra Kavlifondet i år:

FAKTA

• Kavlifondet eier Kavlikonsernet som har produksjon av matvarer i Sverige, Finland, Norge og Storbritannia.

• Alt overskudd som ikke går til drift og utvikling, går til Kavlifondet, som deler midlene ut til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

• 70 prosent av tildelingene går til land hvor Kavlikonsernet har produksjon. 30 prosent går til utviklingsland i Afrika sør for Sahara, og enkelte utvalgte land i Sørøst-Asia og Sør-Asia.

• Kavlifondets tildelinger har økt kontinuerlig de ti siste årene. I fjor delte Kavlifondet ut 82 millioner kroner. I 2018 blir tildelingene på rekordhøye 131 millioner kroner.

• Kavlifondet har som mål å dele ut over 100 millioner kroner årlig de neste årene.

FeriePULSE, lavterskel ferietilbud i regi av Norges Musikkorps Forbund. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet 

Min stora dag, Sverige, gir alvorlig syke barn og pårørende gode opplevelser. Foto: Min stora dag

Göteborgs Stadsmission skal åpne matsentral for omfordeling av overskuddsmat med støtte fra Kavlifondet. Foto: GS

Huka Abashire har åpnet butikk og mobilstrømutleie med etablererstøtte fra StS EDA og Kavlifondet. Foto: StS EDA 


Kavlifondet gav 500.000 til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon i år. Foto: Kirkens Bymisjon Bergen


Kavlifondet støtter Aktiv mot krefts arbeid for forskning på trening for kreftpasienter. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet

De Unges Konsert 2018 ble en stor opplevelse for både solister, Bergens Filharmoniske Orkester og tilhørerne i Grieghallen. Kavlifondet har støttet programmet i mer enn ti år. Her overrekker styreleder i Kavlifondet, Aksel Mjøs, blomster og stipender fra Kavlifondet under årets konsert.  Styre Foto: Helge Skodvin

Bilde på toppen: Stiftelsen Skapia (tidligere Veslefrikk) med elever fra Bekkelaget skole i Oslo som vant Veslefrikkprisen 2018. Kavlifondet støtter både Veslefrikkprisen og den nye ungdomssatsningen U-trykk i 2019. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet